Podpora

2022-2024
Smellodi - EIC Pathfinder Open

2022-2024
Původ, regulace a biologická funkce termitího královského feromonu
Grantová agentura České republiky (GAČR); 22-28470S

2020-2022
Evoluce chemické komunikace termitů
Grantová agentura České republiky (GAČR); 20-17194S

2018-2020
Mechanismy dlouhověkosti králů a královen termitů
Grantová agentura České republiky (GAČR); 18-21200S

2017-2019
Phylogenetic distribution and cytogenetic mechanisms of facultative parthenogenesis in higher termites
Akademie věd České republiky (CAS-FNRS Mobility Plus program)

2015-2016
Fakultativní partenogeneze jako součást reprodukčních strategií vyšších termitů
Grantová agentura University Karlovy v Praze (GAUK); 358815

2014-2019
Identification and functional properties of novel enzymes involved in biochemical transformations of uncommon metabolites
Akademie věd České republiky (postdoc support program)

2014-2016
Regulace rozmnožování a signalizace plodnosti u vyšších termitů (Termitidae)
Grantová agentura České republiky (GAČR); 14-12774S

2013-2015
Biosyntéza (E)-1-nitropentadec-1-enu u vojáků termitů rodu Prorhinotermes
Grantová agentura České republiky (GAČR); 13-25137P

2013-2015
Evoluční trendy v chemické a mechanické obraně termitů podčeledi Termitinae
Grantová agentura České republiky (GAČR); 13-25354P

2013-2015
Regulace reprodukce u vyšších termitů (Termitidae)
Grantová agentura University Karlovy v Praze (GAUK); 580413

2012-2015
Chemo-enzymatická příprava antivirálních profarmak acyklických analogů nukleosidů
Akademie věd České republiky; M20055123

2012-2014
Genetic structure of colonies, population genetics and social regulation of reproduction in humivorous termites from French Guiana rainforests
F.R.S. - FNRS, Fonds de la Recherche Fondamentale Collective; 2-4594-12