Spolupráce

Dr. Virginie Roy
Université Paris-Est Créteil, Francie

Dr. David Doležel
Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Dr. Iva Pichová
Virové a mikrobiální proteiny, ÚOCHB AV ČR, Praha

Dr. Pavel Majer
Medicinální chemie, ÚOCHB AV ČR, Praha