Spolupráce

Prof. Yves Roisin
Evolutionary Biology and Ecology, Université Libre de Bruxelles, Brusel, Belgie

Dr. Aleš Svatoš
Max Planck Institute for Chemical Ecology, Jena, Germany

Dr. Virginie Roy
Université Paris-Est Créteil, Francie

Prof. Marek Jindra & Dr. David Doležel
Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Dr. Josef Cvačka
Vědecko-servisní tým Hmotnostní spektrometrie, ÚOCHB AV ČR, Praha

Dr. Pavel Majer
Vědecko-servisní tým Medicinální chemie, ÚOCHB AV ČR, Praha